Trešdiena, 15 Jūnijs 2011 21:00

Līgo svētku tirdziņi Olaines novadā

Informācijas avots:
21. jūnijā LĪGO SVĒTKU TIRDZIŅŠ  Olainē pie kultūras centra, Zeiferta ielā 11. Laipni gaidīti no plkst. 16.00 līdz 20.00! 22. jūnijā LĪGO SVĒTKU TIRDZIŅŠ Jaunolaines stadionā. Laipni gaidīti no plkst. 16.00 līdz 20.00!   Piedāvās: Dažādus sierus, svaigi kūpinātas zivis u.c. lauku labumus; daiļamatnieku izstrādājumus un rūpniecības preces.     Informācijas avots: http://www.olaine.lv/
Trešdiena, 15 Jūnijs 2011 21:00

Biedrības Pierīgas partnerība paziņojums

Informācijas avots:
Biedrība "Pierīgas partnerībai" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma "Vietējās attīstības stratēģijas" ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2011.gada 1.augusta līdz 2011.gada 1.septembrim. 3. kārtā pieejamais publiskais finansējums kopā ir 107 175,77 LVL. Projektu iesniegumi jāiesniedz Mārupes novadā, Daugavas ielā 29, 2.stāvā 2-12.kabinētā (tel.: 26440279, 67149874) vai Olaines novadā, Zemgales ielā 33 (tālr.67146030). Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4. ass 413. pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana…
Trešdiena, 15 Jūnijs 2011 21:00

„OLAINES FUTBOLA KAUSS 2011”

Informācijas avots:
Piesaki savu komandu un piedalies Olaines novada futbola kausa izcīņā. KAD: 2. jūlijā, plkst. 10:00 KUR: Olaines stadionā, Zeiferta ielā 4 KĀPĒC: prieks, balvas, jaunas emocijas KAS: TU un tava komanda (8 cilvēku sastāvs) Olaines novada futbola kausa izcīņu organizē Olaines Sporta centrs. Pieteikšanās: līdz 29. jūnijam, plkst. 23:59 pa e – pastu: , (max komandu skaits – 10). Papildus informācija pa tel. 26658689.   Sacensību nolikums   Informācijas avots: http://www.olaine.lv/
• Olaines novada pašvaldība pieņēma papildus dāvinājumu no Latvijas Pašvaldību savienības - AS „Latvenergo” dāvanu kartes „Elektrības norēķinu kartes – 500 kWh” (200 gab.) ar mērķi – celt īpaši trūcīgo un sociālo mazaizsargāto personu grupu sociālo labklājību, veicot sociālā atbalsta kampaņu. Pašvaldība, ar sociālā dienesta starpniecību, sākot ar 1.jūniju šīs dāvanu kartes nodot trūcīgajām mājsaimniecībām, kas lieto AS „Latvenergo” piegādāto elektroenerģiju sekojošām personu grupām: - turpina izsniegt dāvanu kartes trūcīgām un garantētā minimālā ienākuma pabalsta saņēmēju mājsaimniecībām līdz 2011.gada 31.decembrim;…
Olaines pilsētas politiski represēto personu klubs "ATBALSS" un Olaines pagasta politiski represēto biedrība aicina visas Olaines novadā dzīvojošās represētās personas 9.jūlijā doties ekskursijā pa šarmanto Kurzemi. Izbraukšana no Olaines ( stāvlaukumā pie Olaines novada pašvaldības), plkst. 7.30, atgriešanās Olainē ~ 21.30. Mēs apskatīsim: Kandavu – gleznotāju un mīlētāju pilsētu, kas lepojas ar vecāko laukakmens tiltu Latvijā; Apmeklēsim Kandavas politiski represēto apvienības vadītāja Pētera Brieža izveidoto Briežu dzimtas parku; Sabili- Sabiles vīna kalnu, kas ir Sabiles simbols; Leļļu dārzu; Abavas rumbu;…
Zināšanu un ideju viesuļvētra – jauniešu sadarbības pasākums „Jaunietis jaunietim” Jaunieši, videi draudzīga domāšana, komanda un iedvesma. Tā varētu raksturot pasākumu, kas 29. aprīlī ar Olaines novada domes atbalstu notika Olaines 1.vidusskolā. Pasākumā piedalījās gan ciemiņi – jaunieši no Salaspils, Baložiem, Rēzeknes, Līvāniem, gan mūsu pašu novada aktīvie jaunieši no Olaines Sarkanā krusta, Olaines Jauniešu padomes, Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas un organizatori - Olaines 1. vidusskolas Skolēnu parlamenta jauniešu grupa. Visas dienas garumā jaunieši piedalījās semināros, diskusijās un darbnīcās.…
Trešdiena, 15 Jūnijs 2011 21:00

Olaines novada senioru biedrība “Liepas” informē

Informācijas avots:
2010.gada 6.janvārī tika nodibināta Olaines novada senioru biedrība “Liepas”, kuras darbība vērsta uz vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu un aktivitātes palielināšanu - uz sociāli labvēlīgas un aktīvas Olaines novada sabiedrības veidošanu. Esam pateicīgi Olaines novada pašvaldībai par to, ka seniori mūsu novadā nav aizmirsti, ka senioru aktivitātes tiek atbalstītas visos iespējamos veidos. Olaines novada pašvaldība ir piešķīrusi biedrībai lietošanā četras pagrabstāva telpas Zemgales ielā 31, Olainē. Lai varētu uzsākt mērķtiecīgu darbību, telpās nepieciešams remonts. Tādēļ tika sagatavoti vairāki projektu pieteikumi,…
„Pēc Chevrolet mašīnas ziedojuma Olaines Ģimeņu stiprināšanas projekta sociālais darbinieks varēs daudz labāk veikt savu atbalsta darbu Olainē un braukt pie projekta ģimenēm, kad tas ir nepieciešams, nevis, kad ir pieejams transports, kā tas bija līdz šim, kad tika dalīta 1 mašīna starp Olaines pašvaldības sociālo dienestu, bāriņtiesu un Olaines Ģimeņu stiprināšanas projektu. Olaines Ģimeņu stiprināšanas projekta atbalstu saņem aptuveni 250 bērni no 130 ģimenēm, tādēļ mēs ļoti priecājamies, ka varēs biežāk un ātrāk nokļūt pie mūsu projekta ģimenēm!” -…
Izstādes ietvaros apmeklētāji var apskatīt visus nolikumam atbilstošus 59 konkursa darbus, kurus pieteica dalībnieki Ideju konkursa par Olaines novada ģerboņa skiču izveidi ietvaros. 15.jūnijā plkst.14.30 Olaines Vēstures un mākslas muzejā (Zemgales ielā 33, Olainē) notiks konkursa uzvarētāju godināšana.       Informācijas avots: http://www.olaine.lv/
Svētdiena, 12 Jūnijs 2011 21:00

Svinot Olaines Bibliotēkas 45 darba gadu jubileju

Informācijas avots:
Maija nogalē, pašā ceriņu krāšņuma un reibinošās smaržas pārpilnajā laikā, Olaines Bibliotēka svinēja nozīmīgu jubileju - 45 darba gadus. Svētku pasākums notika Olaines Kultūras centrā. Svinīgā pasākuma gaitā tika saņemts un pasniegts daudz ziedu, izteikti un saņemti sirsnīgi pateicības un apsveikuma vārdi. Skanēja skaista mūzika, solistu balsis. ...tika sumināti bibliotēkas darbinieki bibliotēkas vadītāja saņēma Olaines novada domes Atzinības rakstu; bibliotēkas kolektīvs saņēma Olaines Kultūras centra Pateicību; bibliotēkas darbinieki saņēma nelielas piemiņas dāvanas no bibliotēkas. ...tika godināti bibliotēkas ilggadīgie lasītāji Olaines…